Przejdź do treści

NASZ ZESPÓŁ

ewelina_stelmach.png

dr inż. EWELINA PAWLUS-CZERNIEJEWSKA
prezes zarządu

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej – mgr inż. biotechnologii, specjalność biotechnologia farmaceutyczna (2011); dr inż. w dziedzinie chemii, specjalność: chemia analityczna (2016) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – studia podyplomowe „Advanced Project Management” (2020). Ukończyła szereg kursów specjalistycznych z zakresu prawa farmaceutycznego (GLP, GMP, ISO 17025), technik analitycznych (chromatografia cieczowa i gazowa), kontroli żywności (HACCP), walidacji metod analitycznych. 

Współautorka dwóch zgłoszeń patentowych, a także kilku publikacji opublikowanych w czasopismach z Listy Filadelfijskiej. Wykonawca i koordynator w projektach naukowych oraz badawczo-rozwojowych. Rozwój kariery naukowej łączy z pracą zawodową w otoczeniu startupowym. Przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki Bioceltix S.A., notowanej na GPW.

3-1.png

prof. dr hab. inż. TOMASZ STUCZYŃSKI
członek zarządu

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu w zakresie zielarstwa i fitoterapii. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych poświęconych zagadnieniom jakości gleb, monitoringowi środowiska, budowie systemów informacji przestrzennej, rozwojowi nowych metod analitycznych, budowie modeli prognostycznych i narzędzi wsparcia decyzji w zarządzaniu środowiskiem. 

Współautor monitoringu suszy rolniczej w Polsce. Kierował zespołem wyznaczającym obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). W Laboratorium Chemii Środowiska ARS USDA, Beltsville Maryland prowadził badania nad nową metodą remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi, nagrodzoną I nagrodą w dziedzinie badań przez ministra ds. środowiska US EPA. Założyciel i współwłaściciel laboratorium badań środowiskowych ZIS Eko-Projekt, akredytowanego na ponad 600 metod badań pierwiastków i substancji stanowiących zanieczyszczenia wody, gleby, powietrza i żywności. Autor i współautor ponad 120 publikacji o zasięgu międzynarodowym.

Andrij_Włach_Green_Zebras

ANDRIJ WŁACH
prokurent samoistny

Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu-NLU w Nowym Sączu (dyplom B.A. (National Louis University), doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów (09/2015 – 06/2021). Dyrektor finansowy w spółce Bioceltix S.A. notowanej na GPW. Partner zarządzający w Kvarko Group, technologicznym funduszu inwestycyjnym wysokiego ryzyka. Ekspert w obszarze wycen praw własności intelektualnej oraz planowania firm typu start-up.

W przeszłości związany z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., początkowo jako Analityk Finansowy (2011), następnie jako Starszy Specjalista ds. Analiz Biznesowych w Departamencie Rozwoju Biznesu (2013). Były członek rad nadzorczych w wielu start-up’ach (BOSSG & EIT+ Technologies, Incuvo, Infermedica, Ekoinwentyka, Hybrid Glass Poland). Certyfikowany Doradca w alternatywnym systemie obrotu New Connect (2012).

marcin_cebula_green_zebras.png

mgr inż. MARCIN CEBULA
główny technolog

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – mgr inż. techniki rolniczej i leśnej, specjalność inżynieria rolno-spożywcza (2009), ukończył szereg kursów i szkoleń systemowych GMP/GHP, HACCP, zarządzanie bezpieczeństwem zdrowotnym żywności wg normy ISO22000, audyt systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Przez wiele lat związany z Wrocławskim Parkiem Technologicznym S.A. (2010-2020), gdzie uczestniczył w projektach B+R oraz przeskalowywaniu procesów technologicznych w tamtejszym zakładzie doświadczalnym od ekstrakcji chemicznej, nadkrytycznej przez hydrolizy, enkapsulację po formulacje i konfekcjonowanie produktów.

2-1.png

mgr OKSANA KUTSKO
kierownik biura:

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego (ekonomia, specjalność: analityk otoczenia biznesu) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (filologia polska, specjalizacja: nauczanie języka polskiego jako obcego). W 2016 roku rozpoczęła swoją karierę zawodową jako asystentka zarządu Grupy Kapitałowej Startit Fund (obecnie Kvarko Group), wspiera spółkę w realizacji projektu grantowego. 

Posiada doświadczenie w administrowaniu oraz całościowej obsłudze biura, prowadzeniu rejestrów (zgodnie z wytycznymi ISO 9001:2015), a także w kompleksowej obsłudze postępowań przetargowych. Ma ponad trzyletnie doświadczenie w obszarze wycen własności intelektualnej i prawnej na potrzeby transferu technologii.