Przejdź do treści

Informacje

W przygotowaniu

Liczba akcji do uzupelnienia
Liczba głosów na WZA do uzupelnienia
Wartość nominalna akcji do uzupelnienia
Kapitał zakładowy do uzupelnienia
ISIN do uzupelnienia
Ticker GPW do uzupelnienia
Rynek notowań do uzupelnienia
Kod LEI do uzupelnienia
Data wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu
obrotu na NewConnect
do uzupelnienia