Przejdź do treści

Zarząd

dr inż. EWELINA PAWLUS-CZERNIEJEWSKA          
prezes zarządu

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej – mgr inż. biotechnologii, specjalność biotechnologia farmaceutyczna (2011); dr inż. w dziedzinie chemii, specjalność: chemia analityczna (2016) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – studia podyplomowe „Advanced Project Management” (2020). Ukończyła szereg kursów specjalistycznych z zakresu prawa farmaceutycznego (GLP, GMP, ISO 17025), technik analitycznych (chromatografia cieczowa i gazowa), kontroli żywności (HACCP), walidacji metod analitycznych. 

Współautorka dwóch zgłoszeń patentowych, a także kilku publikacji opublikowanych w czasopismach z Listy Filadelfijskiej. Wykonawca i koordynator w projektach naukowych oraz badawczo-rozwojowych. Rozwój kariery naukowej łączy z pracą zawodową w otoczeniu startupowym, pracując w laboratoriach Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A., a następnie będąc menadżerem inwestycyjnym w Kvarko ASI S.A. (od 2017 r.) Przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki Bioceltix S.A., notowanej na GPW, członek Rady Nadzorczej spółki QNA Technology S.A., notowanej na rynku NewConnect.

ZDJĘCIE

ZDJĘCIE

prof. dr hab. inż. TOMASZ STUCZYŃSKI 
członek zarządu

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu w zakresie zielarstwa i fitoterapii. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych poświęconych zagadnieniom jakości gleb, monitoringowi środowiska, budowie systemów informacji przestrzennej, rozwojowi nowych metod analitycznych, budowie modeli prognostycznych i narzędzi wsparcia decyzji w zarządzaniu środowiskiem. 

Współautor monitoringu suszy rolniczej w Polsce. Kierował zespołem wyznaczającym obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). W Laboratorium Chemii Środowiska ARS USDA, Beltsville Maryland prowadził badania nad nową metodą remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi, nagrodzoną I nagrodą w dziedzinie badań przez ministra ds. środowiska US EPA. Założyciel i współwłaściciel laboratorium badań środowiskowych ZIS Eko-Projekt, akredytowanego na ponad 600 metod badań pierwiastków i substancji stanowiących zanieczyszczenia wody, gleby, powietrza i żywności. Autor i współautor ponad 120 publikacji o zasięgu międzynarodowym.