Przejdź do treści

Akcjonariat

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji (szt.) % akcji
1 Kvarko Group ASI sp. z o.o. 445.000 33,51%
2 Ewelina Pawlus-Czerniejewska 236.000 17,77%
3 Tomasz Stuczyński 120.000 9,04%
4 Szejk ASI sp. z o.o. (seria A i B) 69.300 5,22%
5 Pozostali akcjonariusze serii A 336.00 25,30%