Przejdź do treści

Historia

Marzec 2020
Data założenia spółki, wstępnie pod nazwą Laborathorium Sp. z o.o., przez Kvarko Group ASI sp. z o.o. oraz wspólników.

Kwiecień 2021
Dopracowanie strategii spółki, dołączenie do składu zespołu prof. Tomasza Stuczyńskiego.

Maj 2021
Rozpoczęcie funkcjonowania pod nazwą Green Zebras sp. z o.o.

Lipiec 2021
Złożenie zamówień sprzętowych, rozpoczęcie budowy linii produkcyjnej.

Styczeń 2022
Budowa laboratorium i złożenie wniosku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) o zgodę na prowadzenie działalności związanej z przetwórstwem konopi włóknistych.

Czerwiec-wrzesień 2022
Zakończenie budowy laboratorium, uzyskanie zezwolenia GIF, dostosowanie zakładu produkcyjnego, uzyskanie pierwszych przychodów.

Grudzień 2022
Przekształcenie w spółkę Green Zebras S.A.

Lipiec 2023
Uzyskanie statusu zakładu spożywczego (lokalizacja przy ul. Bierutowskiej).

Listopad-grudzień 2023
Przeprowadzenie oferty publicznej (seria D).

Kwiecień 2024
Złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu akcji serii A, B, C i D.