Przejdź do treści

Rynek

Spółka Green Zebras S.A. działa na rynku ekstraktów roślinnych, który charakteryzuje się dynamicznym wzrostem i dużym potencjałem rozwoju. Wielkość rynku ekstraktów roślinnych została wyceniona na 37,1 mld USD w 2022 roku. Przewiduje się, że rynek ekstraktów roślinnych wzrośnie z 39,1 mld USD w 2023 r. do 54,2 mld USD do 2030 r., wykazując złożoną roczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie 5,5% w okresie prognozy (2023-2030).

Rynek jest napędzany przez takie elementy, jak rosnąca świadomość konsumentów, zmiana stylu życia, rosnąca popularność produktów wytwarzanych z naturalnych składników i rozwój biotechnologii. Zapotrzebowanie na naturalne ekstrakty wzrosło również w ciągu ostatnich kilku lat w wyniku czynników makroekonomicznych, takich jak rosnące dochody rozporządzalne konsumentów, badania i rozwój, import i eksport, ekspansja sektora rolnego, starzenie się społeczeństwa i wzrost liczby ludności.

W wielu branżach, w tym spożywczej, kosmetycznej, perfumeryjnej, farmaceutycznej i nutraceutycznej, naturalne ekstrakty stają się coraz bardziej popularne. Oczekuje się, że takie czynniki rynkowe będą napędzać dalszy wzrost tego rynku.