Przejdź do treści

NASZA TECHNOLOGIA

W naszym laboratorium, w celu pozyskania  wyciągów zawierających składniki fitochemiczne, przeprowadzamy szereg  procesów ekstrakcyjnych na suszu roślinnym.

Nasze zaplecze umożliwia prowadzenie niskotemperaturowej ekstrakcji rozpuszczalnikowej z wykorzystaniem m.in. etanolu. Linia technologiczna przystosowana jest do uzyskiwania wyciągów płynnych oraz rzadkich (konsystencja plastyczna lub półplastyczna). Dzięki temu mamy możliwość pozyskiwania ekstraktów typu full spectrum

Oferujemy ekstrakcję węglowodorową, pozwalającą na jednoczesną ekstrakcję terpenów. W przyszłości planujemy wdrożenie protokołu ekstrakcji dla różnych surowców roślinnych, np. chmielu, ziół polnych i grzybów.

Dodatkowo, dzięki układom do filtracji i separacji, dysponujemy możliwością oferowania ekstraktów wysokiej czystości, pozbawionych zanieczyszczeń, w tym THC.