Przejdź do treści

Zaproszenie do złożenia oferty –
PRZEPROWADZENIE PRAC BADAWCZYCH 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pt. „Bon na innowacje – wsparcie grantowe dolnośląskich przedsiębiorstw”, nr RPDS.01.02.01-02-0005/21, Green Zebras S.A. zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie prac badawczych w ramach projektu RPDS.01.02.01-02-0005/21. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne TYP 1.2.C.B Usługi dla przedsiębiorstw- „Bon na Innowacje”.

W załączeniu szczegóły zaproszenia wraz z formularzem ofertowym i niezbędnymi załącznikami. 

Zaproszenie do złożenia oferty –
PRZEPROWADZENIE AUDYTU TECHNOLOGICZNEGO

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pt. „Bon na innowacje – wsparcie grantowe dolnośląskich przedsiębiorstw”, nr RPDS.01.02.01-02-0005/21, Green Zebras S.A. zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu technologicznego w ramach projektu RPDS.01.02.01-02-0005/21.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne TYP 1.2.C.B Usługi dla przedsiębiorstw- „Bon na Innowacje”.

W załączeniu szczegóły zaproszenia wraz z formularzem ofertowym i niezbędnymi załącznikami.